lekarz2aPsychozy egzogenne stanowią grupę zaburzeń psychicznych psychotycznych, których etiologia wiązana jest z wpływem tak zwanych czynników zewnątrz-pochodnych czynniki te dostają się lub zostają wprowadzone do organizmu ze świata otaczającego.

W psychozach egzogennych więc czynnik odpowiedzialny za ich powstanie daje się wykryć i wykazać w badaniach laboratoryjnych i biochemicznych. Psychoza maniakalno-depresyjna nie zawsze przebiega w formie tak klasycznych zespołów, jak tu opisano.Częściej spotykamy postacie mniej typowe, co do przebiegu, jak również obrazu psychopatologicznego. Mogą występować np. stany hipodepresyjne lub hipomaniakalne tzn. nie zawierające wszystkich elementów wyżej opisanych faz. Leczenie cyklofrenii zależy od stopnia wysycenia objawów psychopatologicznych i stopnia zaburzeń zachowania i postępowania. Istnieje generalna zasada, że depresje endogenne powinny być z reguły hospitalizowane ze względu na duże zagrożenie chorych tendencjami samobójczymi i możliwością wystąpienia zaburzeń somatycznych towarzyszących, jak odleżyny, zapalenia płuc, obrzęki kończyn itp. Stany maniakalne i hipomaniakalne czasem mogą podlegać leczeniu ambulatoryjnemu, jeżeli środowisko chorego może mu zapewnić odpowiednią opiekę w warunkach domowych. Chodzi tu o ustrzeżenie chorych od zbyt lekkomyślnych posunięć życiowych, jak przygodne znajomości, nakłanianie do przestępstw, upijanie się czy możliwość przygodnych kontaktów seksualnych i zakażenia się chorobą weneryczną. Stany maniakalne leczone są środkami psychoplegicznymi, natomiast stany depresyjne środkami podnoszącymi nastrój, tzw. tymoanaleptykami. Leczenie wstrząsami elektrycznymi może mieć zastosowanie zarówno w fazie maniakalnej, jak i depresyjnej. Ostatnio masowo wprowadzane do leczenia cyklofrenii sole litu są skuteczne w leczeniu depresji i w leczeniu manii, a szczególna ich wartość terapeutyczna polega na zapobieganiu występowania krańcowych faz zaburzeń nastroju.